ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ lazysofa.gr

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης Παροχής Υπηρεσιών .

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου lazysofa.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» (as is) και το lazysofa.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο lazysofa.gr με οποιονδήποτε τρόπο , την προβολή ή την περιήγηση της ιστοσελίδας , ή προσθέτοντας το δικό του περιεχόμενο στην ιστοσελίδα , ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου lazysofa.gr συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του δικτυακού τόπου lazysofa.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lazysofa.gr και αποσκοπούν στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτησή του στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμεί να προμηθευτεί από το κατάστημα.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του lazysofa.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του καταστήματος και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, πλήρη και ενημερωμένα.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου lazysofa.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του lazysofa.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο ιστότοπος lazysofa.gr και το σύνολο του αρχικού περιεχομένου του αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα του lazysofa.gr και, ως εκ τούτου , προστατεύονται πλήρως από το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο του lazysofa.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναπαραγωγής, επανεκπομπής, δημοσίευσης, μετάδοσης, τροποποίησης, απεικόνισης ή οποιασδήποτε εκμετάλλευσης του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το lazysofa.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του lazysofa.gr.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του lazysofa.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του lazysofa.gr και των επισκεπτών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

2. ΛΗΞΗ

Το lazysofa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη του.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O δικτυακός τόπος lazysofa.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη του χρήστη στο site, την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ,καθώς και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο lazysofa.gr μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι χρήστες , ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα lazysofa.gr ανώνυμα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες γίνεται μόνον εφόσον αυτά υποβληθούν οικειοθελώς στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα , αποδεχόμενοι ωστόσο το ενδεχόμενο της μη περαιτέρω πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου .

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο δικτυακό τόπο lazysofa.gr , δεν δύνανται να πωληθούν ή να δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια του χρήστη , εκτός αν απαιτείται από τον νόμο.

4. “ΔΕΣΜΟΙ” (Links)

O δικτυακός τόπος lazysofa.gr δύναται να περιέχει μια σειρά από συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και σε πόρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από αυτή.

O δικτυακός τόπος lazysofa.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο , και ως εκ τούτου δεν δύναται να αναλάβει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις γενικές πρακτικές άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών . Ως εκ τούτου, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι για κάθε πρόβλημα που θα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή τη χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το lazysofa.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το lazysofa.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν κατά τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης )του ιστότοπου ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτό, για ζημίες που θα προκύψουν λόγω τυχόν ελαττωμάτων ή «ιών» ή άλλων τυχόν επιζήμιων συστατικών στο δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό ιστότοπο ή σε εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών καθώς και για οποιεσδήποτε λοιπές ζημίες και έξοδα lazysofa.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός.

5. COOKIES

O δικτυακός τόπος lazysofa.gr δύναται να χρησιμοποιήσει “cookies” για να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του lazysofa.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του lazysofa.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον διακομιστή του ( web browser) ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή ώστε να ειδοποιείται όταν αποστέλλονται cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του lazysofa.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies, αποδέχεται ότι ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά .

Αποστολή cookies εκτελείται όταν ο χρήστης επισκέπτεται το lazysofa.gr. Τα στοιχεία που αποστέλλονται μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη του lazysofa.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή, όταν ξαναανοίξει ο πλοηγός ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγηση να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.

Tο lazysofa.gr είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

α. Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του lazysofa.gr ή και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του lazysofa.gr καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης. Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για την ιστοσελίδα μας.

β. Για λόγους marketing, ώστε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με το www.lazysofa.gr σε άλλους ιστότοπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στο www.lazysofa.gr.

γ. Cookies κοινωνικής δικτύωσης

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του lazysofa.gr με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου lazysofa.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος lazysofa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή .Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων χρήσης της ιστοσελίδας .

Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων ή τυχόν αλλαγές που γίνουν σε αυτούς, διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την περαιτέρω πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας lazysofa.gr