Η εταιρία “Lazy Sofa – Evagelidis” ακολουθεί τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθιστά ενήμερο κάθε πελάτη, σεβόμενη την ιδιωτικότητα.
Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί αναφέρει:

 • τα προσωπικά δεδομένα που η “Lazy Sofa – Evagelidis” συλλέγει
 • πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Καλείστε να επισκέπτεσθε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας ώστε να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι με τις όποιες αλλαγές.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

1. Το Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρία.

Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας τα οποία εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

2. Τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

3. Την Ταχυδρομική διεύθυνση/Διεύθυνση κατοικίας.

Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής του λογαριασμού σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου.

4. Τα Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για να ενημερώνουμε άμεσα τους πελάτες μας για τις νέες προωθητικές μας ενέργειες.

5. Τα Στοιχεία τιμολόγησης.

Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής του λογαριασμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 1. Όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας
 2. Όταν πραγματοποιείτε αγορές από το e-shop μας ή από τo καταστήμά μας
 3. Όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
 4. Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας
 5. Όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διατίθενται προς πώληση, ούτε μοιράζονται σε τρίτους.

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Ως επισκέπτης: Όπου τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία της “Lazy Sofa – Evagelidis” μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Όπου δημιουργείτε ένας λογαριασμός χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι ο πελάτης να ζητήσει την οριστική διαγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μπορεί να ζητά από τον χρήστη/πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο www.lazysofa.gr (login) με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του.

Προκειμένου να υπάρξει οποιδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρίες, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη.

Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί: το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία “Lazy Sofa – Evagelidis” για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της “Lazy Sofa – Evagelidis”.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο www.”Lazy Sofa – Evagelidis”.gr. Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί την εταιρία “Lazy Sofa – Evagelidis” ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της “Lazy Sofa – Evagelidis” θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της “Lazy Sofa – Evagelidis” όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. H εταιρεία “Lazy Sofa – Evagelidis”. απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Παρακάτω εμφανίζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είτε μέσω του e-shop μας είτε μέσω των καταστημάτων μας.
 2. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails, SMS, push notifications που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς, κλικάροντας την επιλογή ‘Unsubscribe’.
 3. Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από την “Lazy Sofa – Evagelidis” ο εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του.
 4. Για να μπορούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες / πελάτες να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ) και ειδικότερα των κάτωθι δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη-πελάτη:
  – Προϊόντα που έχει αγοράσει στο www.lazysofa.gr.
  – Συχνότητα επισκέψεων στο www.lazysofa.gr
  – Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο www.lazysofa.gr
  – Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο www.lazysofa.gr
  – Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο www.lazysofa.gr.
  – Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
  – Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο www.lazysofa.gr
  – Iστορικό παραγγελιών στο www.lazysofa.gr

Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την “Lazy Sofa – Evagelidis” ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία “Lazy Sofa – Evagelidis” μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών διατηρούνταιι για τουλάχιστον 1 χρόνo προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τη στιγμή που τα πρόσωπα αυτά μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία “Lazy Sofa – Evagelidis” μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών διατηρούνταιι για τουλάχιστον 1 χρόνo προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τη στιγμή που τα πρόσωπα αυτά μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.

Ενημερώνουμε σε συχνή βάση και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • κρυπτογράφηση
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν απαιτείται για να διεκπαιρεωθούν κάποιες εργασίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις μας αλλά και σε τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.
Παρακάτω αναφέρονται όσοι μπορούν έχουν προσβαση στα δεδομένα σας:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της “Lazy Sofa – Evagelidis”.
 2. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.
 3. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του www.lazysofa.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της “Lazy Sofa – Evagelidis”.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται από εμάς ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.